1. Skrin Halaman Utama Sistem

Orang Awam akan mendapatkan perkhidmatan pengaduan melalui laman web BPANS.


Klik pautan “Borang Pengaduan” untuk mendapatkan borang aduan
(rujuk Rajah 2) bagi memasukkan maklumat aduan.

Pilih bahasa menggunakan bebutang di sini.

2. Borang Pengaduan

Bahagian ini merupakan maklumat tentang pengadu.
Butir-butir berikut MESTI dimasukkan: Nama, No. Kad Pengenalan/
Passport, E-Mel dan Lokasi.


Pengguna MESTI memilih SATU Jabatan yang diadu. Jika badan swasta
yang diadukan, pengguna boleh memilih “Lain-lain” dalam peti pilihan
tersebut serta mengisikan Nama badan swasta yang diadukan.

Pengguna mesti memilih SALAH SATU Klasifikasi Aduan.

Pengguna mesti memasukan butiran yang bersesuaian mengenai aduan tersebut.

Pengguna MESTI memasukkan Tajuk Aduan dan Huraian Aduan.

Pengguna dibenarkan untuk upload gambar-gambar yang berkenaan tentang
aduan tersebut

Sebelum menghantar Aduan tersebut, Pengguna mesti memberi pengakuan
bahawa butiran yang telah diberi adalah benar.

Pengguna harus memasukan kod yang terterah pada imej di tepi.
Tekan bebutang “Hantar” untuk menghantarkan borang pengaduan yang
telah lengkap.

Klik pautan ini untuk mendapatkan Skrin Log Masuk.


Gunakan informasi yang terterah di sini untuk Log Masuk

3. Skrin Log Masuk

Pilih bahasa yang dikehendaki.


Masukkan I.C dan Kata Laluan

Tekan bebutang “Login” untuk melihat maklumat aduan.

4. Maklumat Pengaduan

Ini adalah Kes ID Aduan anda.

Ini adalah Maklumat sebagaimana di isi oleh Pengguna.

Ini adalah Maklumat Aduan sebagaimana di isi oleh Pengguna.

5. Maklumbalas Tahap Kepuasan Penyelesaian Aduan

Klik pautan “Maklumbalas Tahap Kepuasan Penyelesaian” untuk mengikuti susulan Kes Aduan tersebut

Selepas Kes Aduan telah selesai, Borang Maklumbalas akan disediakan.
Mesej ini akan dipaparkan sekiranya Kes Aduan masih dalam siasatan.

6. Pengesahan Aduan

Setelah aduan berjaya dimasukkan dalam sistem, sebuah e-mel akan di hantar kepada pengguna.

E-mel yang di hantar adalah seperti yang di gambar rajah di sebelah.
Pengguna harus klik pautan dalam e-mel untuk pengesahan aduan yang telah dibuat.

7. Penetapan Semula Kata Laluan

Sekiranya pengguna telah terlupa kata laluan sistem ini,
Penetapan Semula Kata Laluan boleh di buat dengan mengisikan No. MyKad pengguna dalam ruang di sini.
Kata laluan yang baru akan dihantar ke alamat e-mel yang telah diberi oleh pengguna.

Tekan bebutang “Hantar” untuk hantar Penetapan Semula Kata Laluan anda.